εὐχαριστία oznacza dziękczynienie

Greckie słowo εὐχαριστία oznacza dziękczynienie. Czas spotkania z Jezusem na Górze Tabor będzie Komunią: momentem doświadczenia Jego bliskości i okazją, żeby w szczególny sposób podziękować za Jego Miłość.
JA i BÓG

Intencja!

#chrystusowcy #goratabor

Share via
Copy link
Powered by Social Snap