Kamienie z הר תבור


Hebrajskie słowa הר תבור [czytaj: Har Tawor] oznaczają Wysoką Górę. Chodzi o górę położoną we wschodnim krańcu doliny Jezreel w Dolnej Galilei na północy Izraela. Wznosi się ona na wysokość 588 metrów n.p.m. Obszar góry jest zalesiony i chroniony przez Parka Narodowy Góry Tabor.

W tradycji chrześcijańskiej jest to miejsce Przemienienia Jezusa Chrystusa i z tego powodu czasami nazywana Górą Przemienienia Pańskiego. Na szczycie znajduje się bazylika Przemienienia Pańskiego oraz monaster Przemienienia Pańskiego.

To właśnie z tego miejsca – Góry Tabor w Ziemi Świętej – nasi przyjaciele przywieźli dwa kamienie. Jeden z nich zostanie zmielony. Cząstka skały z Góry Tabor znajdzie się w krzyżach, które otrzymają uczestnicy GT. Drugi fragment skały będzie wyeksponowany i mamy nadzieję, że stanie się już na zawsze elementem każdej naszej Góry Tabor.


Kamienie z הר תבור

2020.02.10 – Spotkanie w Poznaniu poświęcone Górze Tabor 2020.

Dzięki życzliwości proboszcza ks. Zbigniewa Reguckiego SChr oraz duszpasterza młodzieży ks. Piotra Wróblewskiego SChr w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu na Umultowie odbyło się spotkanie poświęcone Górze Tabor 2020. Młodzież uczestnicząca w regularnych spotkaniach duszpasterstwa wysłuchała informacji o Górze Tabor 2020 oraz katechezy poświęconej Eucharystii.

Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem 29 czerwca 2020 na Górze Tabor w Mórkowie!

Spotkanie wolontariuszy w Pyrzycach

25 stycznia w Pyrzycach odbyło się kolejne spotkanie wolontariuszy Góry Tabor 2020. Zaangażowani w przygotowanie GT 2020 uczestniczyli we Mszy św. o godzinie 18:00 w kościele parafialnym pw. św. Ottona. Bezpośrednio po Eucharystii, od wspólnej modlitwy, rozpoczęło się spotkanie w salce przy kościele.

Pierwszym elementem spotkania była szczegółowa analiza programu GT 2020. Część formacyjna opierała się o prezentację przygotowaną przez ks. Mateusza Sochę TChr – organizatora Góry Tabor i referenta powołań. Poszczególne slajdy przypominały podstawowe informacje oraz mniej znane fakty o sakramencie Eucharystii. Katecheza miała na celu przygotowanie i lepsze przeżycie Góry. Przypomnijmy, że GT 2020 odbędzie się w oparciu o słowa Pana Jezusa, które wypowiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy, ustanawiając Eucharystię: „Bierzcie i jedzcie„. Ostatnią częścią spotkania była wspólna kolaja – pizza.

Na zakończenie błogosławieństwa udzielił ks. Damiana Jędrzejak TChr, miejscowy duszpasterz oraz jeden z prowadzących Górę Tabor 2020.

Kolejne spotkanie wolonatariuszy Góry Tabor odbędzie się 21 marca 2020. Miejsce i dokładny czas zostaną podane w późniejszym terminie. Spotkanie formacyjne dla wolontariuszy z Poznania, którzy nie dotarli do Pyrzyc odbędzie się 10 lutego 2020 r. w parafii św. Jadwigi Królowej.