Spotkanie wolontariuszy w Pyrzycach

25 stycznia w Pyrzycach odbyło się kolejne spotkanie wolontariuszy Góry Tabor 2020. Zaangażowani w przygotowanie GT 2020 uczestniczyli we Mszy św. o godzinie 18:00 w kościele parafialnym pw. św. Ottona. Bezpośrednio po Eucharystii, od wspólnej modlitwy, rozpoczęło się spotkanie w salce przy kościele.

Pierwszym elementem spotkania była szczegółowa analiza programu GT 2020. Część formacyjna opierała się o prezentację przygotowaną przez ks. Mateusza Sochę TChr – organizatora Góry Tabor i referenta powołań. Poszczególne slajdy przypominały podstawowe informacje oraz mniej znane fakty o sakramencie Eucharystii. Katecheza miała na celu przygotowanie i lepsze przeżycie Góry. Przypomnijmy, że GT 2020 odbędzie się w oparciu o słowa Pana Jezusa, które wypowiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy, ustanawiając Eucharystię: „Bierzcie i jedzcie„. Ostatnią częścią spotkania była wspólna kolaja – pizza.

Na zakończenie błogosławieństwa udzielił ks. Damiana Jędrzejak TChr, miejscowy duszpasterz oraz jeden z prowadzących Górę Tabor 2020.

Kolejne spotkanie wolonatariuszy Góry Tabor odbędzie się 21 marca 2020. Miejsce i dokładny czas zostaną podane w późniejszym terminie. Spotkanie formacyjne dla wolontariuszy z Poznania, którzy nie dotarli do Pyrzyc odbędzie się 10 lutego 2020 r. w parafii św. Jadwigi Królowej.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap