Strefa Miłosierdzia

Bez miłosierdzia ani rusz…
Nic tak nie PRZEMIENIA jak doświadczenie PRZEBACZENIA.
„I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza” (Ez 36, 26)


STREFA Miłosierdzia to codzienna możliwość Spowiedzi św. Obecni z nami kapłani dostępni będą non stop. A tak naprawdę to sam Jezus będzie działał przez posługę kapłanów.
Do Siostry Faustyny powiedział: Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni (Dz. 1448).