Strefa Pielgrzyma

By wejść na Górę Tabor razem z Panem Jezusem, koniecznie trzeba wstać i wyruszyć w drogę…
Trzeba podjąć trud…
W czasie Góry Tabor wszyscy ruszamy w drogę.
Pójdziemy do Matki Pocieszenia – sanktuarium w Górce Duchownej…