Strefa Słowa

Strefa Słowa to ważne miejsce na Górze Tabor.
To przede wszystkim spotkanie ze SŁOWEM BOŻYM – sam na sam.
Uczestnik Góry Tabor będzie miał możliwość doświadczenie takiego spotkania.

Co więcej, takich spotkań jest tu wiele.
Ale także w Strefie Słowa są spotkania ciekawymi ludźmi, rozmowy, osobiste świadectwa.