2019.11.24 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

„Królu pokoju i łaski, Przebacz nam winy odstępstwa, Otwórz zbłąkanym ramiona, Zjednocz nas Twoją miłością.” (Fragment hymnu Jutrzni z uroczystości)

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to tytularne święto Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Została ogłoszona przez papieża Piusa XI encykliką Quas Primas 11 grudnia 1925 r.

Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:

Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca „władzę i cześć, i królestwo”; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem.

Panowanie Chrystusa nad całym stworzeniem jest dla ludzi wierzących kwestią bezdyskusyjną. Tej władzy nie można Jezusowi nadawać czy też próbować odebrać. On jest naszym Królem, Stworzycielem i Odkupicielem. Trzeba również pamiętać, że Królestwo Boga różni się od królestw ziemskich… Obejmuje ono wszystkich ludzi, miejsca i czasy.

Góra Tabor 2020

Górę Tabor 2020 będziemy przeżywać zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa: „Bierzcie i jedzcie” (Mt 26, 26). Mimo, że już od dwóch tysięcy lat robimy to, co Zbawiciel nam polecił, wciąż zastanawiamy się nad Sakramentem sakramentów – Eucharystią.
To dla nas wielka tajemnica, przestrzeń kontemplacji, ciszy, pokoju…

JA

Przyjedź!

#chrystusowcy #goratabor

Góra Tabor 2020 – XVIII spotkanie młodzieży – już dziś zapraszamy!

Zapraszamy na kolejne XVIII już spotkanie młodzieży organizowane przez chrystusowców w dniach 29 czerwca – 03 lipca 2020 roku w Mórkowie k. Leszna. Spotkanie odbywa się na terenie nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Góra Tabor to odbywające się regularnie od 18 lat spotkania dla młodzieży. Organizowane są przez księży i braci z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Chcemy poprzez ludzi, jakich spotkacie na Górze Tabor, pokazać, że BÓG NIE JEST NUDNY, że WIARA NIE JEST NUDNA! A jest to możliwe tylko z jednego powodu, że CHRYSTUS ŻYJE.

Dołożymy wszelkich starań, byście doświadczyli genialnego festiwalu młodych. Nie zabraknie konferencji, warsztatów, siatkówki, koncertów, wspólnie spędzonego czasu. Jednym słowem coś dla ducha i ciała! Jest to czas i miejsce, w których można się napełnić, przemienić, jak na prawdziwej Górze Tabor. ZAPRASZAMY !!!

„Ducha nie gaście” – XVII spotkanie młodziży Góra Tabor 2019

W dniach 24-28 czerwca 2019 w malowniczo położonym Mórkowie, gdzie mieści się dom nowicjatu naszego zgromadzenia zakonnego odbyło się XVII Spotkanie Młodzieży Góra Tabor. Tym razem, te wyjątkowe dni skupione wokół oblicza Przemienionego Chrystusa, przeżywane były pod hasłem „Ducha nie gaście”.

Tegoroczną wspólnotę „taborowiczów” tworzyły grupy z parafii prowadzonych przez chrystusowców, ale nie tylko. Uczestnicy przybyli z: Pyrzyc (par. pw. św. Ottona) z ks. Damianem Jędrzejakiem SChr i s. Anną Błaszak MChR, Stargardu (par. pw. Chrystusa Króla Wszechświata i św. Józefa) z ks. Łukaszem Klimkiem SChr oraz ks. Markiem Niklem SChr, Poznania (par. pw. św. Jadwigi Królowej) z ks. Krzysztofem Wąchałą SChr, Goleniowa (par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej) z ks. Michałem Ogrodnikiem SChr i s. Pauliną Ebertowską MChR, Szczecina (par. pw. Świętego Ducha) z ks. Przemysławem Markiem SChr i szczecińskiego Sanktuarium NSPJ z ks. Michałem Kłosem SChr, Dobrzan (par. pw. św. Michała Archanioła) z ks. Krzysztofem Grabowskim SChr. Przybyła także młodzież z Francji z Polskiej Misji Katolickiej w Aulany sous Bois ze swoim proboszczem ks. Jarosławem Kochem SChr. Ksiądz Krzysztof Koch z kolei przyjechał z młodzieżą z parafii pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani. Diecezjalną parafię pw. św. Jerzego z Goleniowa reprezentowała grupa muzyczna z p. Joanną Stanuch-Piotrowicz. Dwuosobowa ekipa przyjechała również z Iławy.

W spotkaniu bardzo intensywnie towarzyszyły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: s. Angelika Mrówka MChR wraz z s. Sylwią Chojnacką MChR z referatu powołań.

W imieniu chrystusowców – gospodarzy spotkania – powitał wszystkich referent powołań Towarzystwa Chrystusowego – ks. Marcin M. Stefanik SChr, który we współpracy z duszpasterzami młodzieży koordynował organizację wydarzenia.

Całość imprezy odbywała się w specjalnie przygotowanych strefach: Słowa, Kontaktu, Wielbienia, Spotkań, Relax-u, Pielgrzyma, Miłosierdzia i Kultury. Centrum każdego dnia była Eucharystia, podczas której Słowo głosił od lat związany z Górą Tabor ks. Waldemar Piątek z Nowogardu.

W ramach STREFY Słowa gościliśmy Igę i Konrada Grzybowskich – założycieli fundacji Ster na Miłość. Od lat w posłudze dla młodzieży, zakochanych i małżonków. Poprowadzili niezwykle dynamiczną konferencję „Zakochani do szaleństwa” oraz spotkania w grupach dla chłopców i dla dziewcząt. W środę, dniu miłosierdzia, ewangelizatorzy ze Wspólnoty św. Tymoteusza z Gubina poprowadzili konferencję z adoracją krzyża oraz nabożeństwo pokutne pt. „Kamień z serca”. Gościem kolejnego dnia był Kamil Roszyk z Poznania, który opowiedział o tym „jak Bóg stanął na Jego drodze”.

Każdego dnia podczas pracy w grupach, których animatorami byli księża i siostry zakonne, rozważane było Słowo Boże z wprowadzeniem Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.

Wieczorami uczestnicy Góry Tabor zaproszeni byli do przeżycia niezwykłych spotkań. Już pierwszego dnia od godz. 23.00 – 5.00 uczestniczyli w „Nocy Nikodema”. A wszystko po to, by pobyć „sam na sam” z Bogiem, obecnym w Najświętszym Sakramencie; by się wyciszyć, być z Jezusem, przedstawić przed Nim swoje serce, zawierzyć lęki, niemoc, mniej lub bardziej trudne sprawy. We wtorek gościliśmy Teatr Droga z Poznania ze spektaklem pt. Maydey, Maydey. Czwartek był dniem pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej pocieszenia w Górce Duchownej a tam w przestrzeni świątyni modlitwa wielbienia przy Najświętszym Sakramencie, zakończona Apelem Jasnogórskim.

Wśród innych punktów programu odbyły się: terenowa gra biblijna, turniej piłki siatkowej, gra multimedialna, tańce górotaborowe, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, dużo modlitwy i czasu na spotkania, czemu sprzyjała specjalnie przygotowana przestrzeń w STREFIE Spotkań tzw. Cafe GT. Mimo, że to nowość w ofercie Góry Tabor szybko okazała się strzałem w dziesiątkę.

Dobrodziejami, wspierającymi organizatorów oprócz Zarządu Towarzystwa Chrystusowego byli, jak to już dzieje się od kilku lat, Gmina Lipno oraz Powiat Leszczyński.

Spotkanie młodych Góra Tabor zakończyło się Mszą Świętą w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przewodniczył jej wikariusz generalny ks. Bogusław Burgat SChr. Była ona dziękczynieniem za kończące się tegoroczne spotkanie młodzieży w Mórkowie. W myśl sentencji ks. Romana Rogowskiego, że „człowiekiem gór nie jest ten, który umie i lubi chodzić po górach, ale ten, który górami potrafi żyć w dolinach, po zejściu z gór”, uczestnicy prosili, by to, co stało się udziałem podczas mijających dni owocowało w ich życiu po powrocie do domów.

I tak z Bożym błogosławieństwem udzielonym przez duszpasterzy każdy wyruszył w drogę. Z niecierpliwością w sercu zasianą przez ks. Marcina Stefanika SChr, który ogłosił na koniec, że kolejne spotkanie na Górze Tabor już za rok – 29 czerwca – 3 lipca pod hasłem „Bierzcie i jedzcie”.

ks. Krzysztof Wąchała SChr
fot. Paweł Duma

Share via
Copy link
Powered by Social Snap